Valgte Embedsmænd

Overmester

Ib Brøgger

Undermester

Anton Broslet

Sekretær

Finn Rosendal Larsen

Kasserer

Erik Kolby-Larsen

Skatmester

Ejgil Liltorp Jensen

Fungerende eksmester

Christian Juul Knudsen

Storrepræsentant

Christian Juul Knudsen

Storrepræsentant

Ib Brøgger