Valgte Embedsmænd

Overmester

Allan Rømer

Undermester

Finn Rosendal Larsen

Sekretær

Christian Juul Knudsen

Kasserer

Erik Kolby-Larsen

Skatmester

Ejgil Liltorp Jensen

Fungerende eksmester

Ib Brøgger