Velkommen til logens hjemmeside

snekke

Broderloge 32 Esbern Snare består pt. af 70 brødre i alle aldre. Vi afholder logemøder hver mandag aften kl. 19 fra september til  december, og fra januar til maj. I sommerperioden arrangeres der d. 5. juni en udflugt med ledsagere og logens enker efter afdøde brødre, og sidst i august arrangeres der normalt et uformelt sommermøde som evt. kan være et besøg af forskellig art.

Vi organiserer os med en Overmester samt fire øvrige embedsmænd, der alle er valgt af brødrene for en to årig periode. Overmesteren og de øvrige embedsmænd planlægger mødeprogrammet, bestiller foredragsholdere, arrangerer aktiviteter såsom forårsfest og virksomhedsbesøg.

Næsten alle brødre har en funktion i logen og deltager i udvalgsarbejde. En funktion i logen er f.eks. Cerimonimester, der i samarbejde med Overmester bl.a. står for gennemførelse af logens ritualer og cerimonier. En anden funktion er logens Inspektør, der bl.a. sørger for at logesalen er klargjort til alle møderne.

Af udvalg kan nævnes Sygeudvalget, der tager sig af de brødre der oplever at helbredet svigter.
Logens sommerudflugt d. 5. juni arrangeres af logens Enkeudvalg.

Logen er medejer af Odd Fellow Palæet Varna, hvor vi afholder vores logemøder. Der er i dag to logesale, en lille og en stor, men lige prægtige på hver sin måde. Odd Fellow Palæet Varna er smukt beliggende i Marselisborg skoven.

Logen er ejer af en udlejningsejendom i det centrale Aarhus, og denne giver indtægter, der muliggør logens høje aktivitetsniveau trods et lavt medlemskontingent på kun kr. 290,- om måneden.

 

 

Logen samarbejder med forsvarets støtteskib Esbern Snare

Skibet Esbern Snare

 

Brødrene i broderloge nr. 32 Esbern Snare glæder sig over, at det takket være en meget stor åbenhed og imødekommenhed fra kaptajn og besætning er lykkedes at etablere et langvarigt venskab med skibet. Læs mere under Nyheder.

 
 

Vil du vide mere?

Læs videre herunder eller kom til et informationsmøde og hils på os. Det er ganske uforpligtende.

Varna juli2017 drone modhavet 1

 

Logemøderne

Hvad foretager man sig i logen?
Hvert logemøde består af to dele. Første del i logesalen, hvor information omkring brødrenes arbejde, humanitære formål, logens arbejde og ikke mindst gradearbejde planlægges og gennemføres. Denne del er nøje tilrettelagt og har en fast dagsorden.

Anden del, der er mindst lige så vigtig, er den sociale del, hvor alle brødre samles til selskabeligt samvær, hvor man nyder et beskedent måltid, samtale og diskussion. Det er specielt denne del, der skaber langvarige nære venskaber.
Derudover er der jævnligt andre arrangementer, eksempelvis julestemning, sommerudflugt med logens enker, nytårsloge, kulturelle arrangementer og foredrag. Ved mange af arrangementerne inviteres ledsagerne med.

Logens arbejde
Odd Fellow Ordenen er en organisation der beskæftiger sig med etisk udvikling af det enkelte logemedlem gennem påvirkning i en vennekreds og ritualer kaldet gradearbejde, der gradvist indvier ordensmedlemmet i en større sammenhæng og de bagvedliggende principper, symboler og leveregler. Dertil kommer en humanitær dimension i Ordenen.

I Storlogens Segl finder man følgende påbud: Vi befaler Eder at

Besøge de syge,
Hjælpe de trængende, 
Begrave de døde og
Opdrage de forældreløse

Påklædning?
På ”almindelige” mødeaftener er påklædning mørk habit, hvid skjorte og diskret slips. På møder med rituelt arbejde er påklædningen Kjole og Hvidt. Du må påregne at investere i et kjolesæt.


Er Odd Fellow Ordenen et hemmeligt broderskab?
Nej. Odd Fellow Ordenen er en global sammenslutning. Intet af det vi foretager os er i strid med din overbevisning om ”Et højeste væsen, som jordens skaber og opretholder”, landets love eller dine pligter overfor fædreland og familie.

Vi har ritualer, der indgår som en integreret del af Ordenens arbejde og som kun deles med medlemmerne – og som derfor kan fremstå som hemmelige for andre.

 

At være en Odd Fellow 

Der er kun få ting der kræves for at blive en Odd Fellow: 

Du skal være myndig, have et godt omdømme samt ordnede økonomiske forhold, og din ægtefælle / samlever, hvis du har en sådan, skal give sit samtykke. 
Desuden forlanges det, at du skal tro på "et højeste væsen som verdens skaber og opretholder". 

Ordenen kan ikke betragtes som dette at være medlem af en forening, som du blot melder dig ind i, da der her forlanges at du har en forslagsstiller (en såkaldt proponent) som i forvejen er Odd Fellow, og som i forvejen kender dig, og mener at broderskabet er noget for dig. 

Du begynder med at gennemgå en indvielse, som er baseret på et højtideligt ritual, hvorefter du, alt afhængig af din mødeaktivitet, vil gennemgå yderligere gradetildelinger (3 i alt). Normalt vil dette forløb tage et par år. 

De omtalte grader er baseret på Ordenens grundprincipper om Venskab, Kærlighed og Sandhed, og når tredje og sidste gradetildeling er opnået, har du alle medlemsrettigheder og stemmeret i en hver henseende. 

Er du interesseret i at høre mere om Odd Fellow Ordenen og ikke mindst Odd Fellow broderloge nr. 32 Esbern Snare, Aarhus, så er du velkommen til at kontakte logens Overmester.

 

Kontakt os
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input